Искров, Г., and Р. Стефанов. “Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 9, no. 2, Sept. 2018, p. 3, doi:10.36865/2018.v9i2.4.