Петрова, Г., Н. Янева, М. Калчева, А. Алексиев, Р. Михова, С. Атанасова, Ц. Минчева, А. Георгиева, С. Атанасова, Т. Стратева, and А. Савов. “Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 7, no. 3, Sept. 2016, pp. 11-16, doi:10.36865/2016.v7i3.44.