Джамярова, Р., Е. Енева, Р. Симеонова, Е. Попова, Г. Искров, Ц. Митева-Катранджиева, and Р. Стефанов. “Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 7, no. 1, Mar. 2016, pp. 15-17, doi:10.36865/2016.v7i1.48.