Митева-Катранджиева, Ц., and Р. Стефанов. “Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 7, no. 1, Mar. 2016, pp. 18-22, doi:10.36865/2016.v7i1.49.