Валериева, Е., В. Атанасова, К. Ковачева, Н. Коларова-Янева, Д. Георгиева, А. Асанова, and И. Василев. “Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 9, no. 3, Oct. 2018, pp. 13-17, doi:10.36865/2018.v9i3.57.