Искров, Г., and Р. Стефанов. “Оценка на разходната ефективност на здравните технологии в България – методологични проблеми и потенциални възможности”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 9, no. 4, Dec. 2018, pp. 3-4, doi:10.36865/2018.v9i4.61.