Велева, Н. “Оценка на здравни технологии при целеви терапии – специфични особености и методологични предизвикателства”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 1, Mar. 2019, pp. 5-11, doi:10.36865/2019.v10i1.64.