Райчева, Р., and М. Христамян. “Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 1, Mar. 2019, pp. 12-19, doi:10.36865/2019.v10i1.65.