Христова, Е., Г. Искров, and Р. Стефанов. “Преконцепционна употреба на фолиева киселина за първична профилактика на редки генетични заболявания”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 1, Mar. 2019, pp. 20-25, doi:10.36865/2019.v10i1.66.