Митова, Е., and Г. Искров. “Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 1, Mar. 2019, pp. 26-30, doi:10.36865/2019.v10i1.67.