Христова, Е., Г. Искров, and Р. Стефанов. “Медицински преглед и генетична консултация преди сключване на брак – проучване сред новобрачни двойки”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 9, no. 2, Sept. 2018, pp. 13-17, doi:10.36865/2018.v9i2.7.