Камушева, М., С. Въндева, А. Еленкова, С. Захариева, and Г. Петрова. “Клинични ползи и финансова тежест на Pasireotidе”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 2, July 2019, pp. 10-17, doi:10.36865/2019.v10i2.70.