Райчева, Р., and Р. Стефанов. “Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 2, July 2019, pp. 31-36, doi:10.36865/2019.v10i2.75.