Райчева, Р., and Р. Стефанов. “Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 3, Oct. 2019, pp. 27-37, doi:10.36865/2019.v10i3.83.