Райчева, Р., and Р. Стефанов. “Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 4, Jan. 2020, pp. 22-30, doi:10.36865/2019.v10i4.99.