Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики”. Редки болести и лекарства сираци 9, no. 1 (March 31, 2018): 13-27. Accessed May 21, 2022. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/10.