Искров, Георги, and Румен Стефанов. “Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?”. Редки болести и лекарства сираци 11, no. 3 (October 16, 2020): 5-8. Accessed June 10, 2023. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/115.