Първанова, Алексина, Мария Камушева, and Мария Димитрова. “Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия”. Редки болести и лекарства сираци 11, no. 3 (October 16, 2020): 22-31. Accessed December 4, 2023. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/120.