Цветкова, Силвия, and Катя Дойкова. “Множествени подкожни метастази от белодробен карцином – рядък случай в практиката”. Редки болести и лекарства сираци 11, no. 4 (January 12, 2021): 5-7. Accessed June 26, 2022. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/129.