Иванов, Златин, and Радостина Симеонова. “Добри практики за рехабилитация и физиотерапия в амбулаторни условия след COVID-19 вирусна пневмония”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 1 (April 29, 2021): 23-27. Accessed September 19, 2021. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/133.