Станчева, Малина, Радка Масларска, Ралица Георгиева, Ха Транг, Имен Бужемла, Лиза Вера, Карла Бургад, Нели Льо Морван, and Илин Капри. “Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 1 (April 29, 2021): 5-9. Accessed September 19, 2021. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/134.