Камушева, Мария, Яница Русенова, Алексина Първанова, Силвия Въндева, and Атанаска Еленкова. “Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 1 (April 29, 2021): 10-16. Accessed September 19, 2021. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/135.