Црънчева, Радослава, Диана Петрова, Никола Станчев, Мария Станчева, Димитър Стоянов, and Диана Кьосева. “Целиачна криза – клиничен случай с остро начало на цьолиакия при 39-годишна жена”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 2 (August 24, 2021): 5-7. Accessed September 26, 2021. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/138.