Костова, Полина, Мария Стаевска, Пенка Переновска, and Гергана Петрова. “Кожна мастоцитоза в детска възраст: клиничен случай и литературен обзор”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 2 (August 24, 2021): 8-14. Accessed September 26, 2021. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/139.