Божилов, Владимир, Михаил Мазнев, and Светлан Дерменджиев. “Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 3 (November 15, 2021): 5-9. Accessed August 11, 2022. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/145.