Колева, Рени, Деляна Вълчанова, and Радка Дончева. “Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 4 (February 7, 2022): 23-26. Accessed May 21, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/149.