Ганева, Маргарита. “Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 13, no. 1 (June 1, 2022): 28-31. Accessed June 17, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/154.