Петкова, Тихомира, and Нина Мусурлиева. “Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия”. Редки болести и лекарства сираци 13, no. 2 (August 3, 2022): 5-10. Accessed August 17, 2022. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/160.