Божков, Антони, Илияна Пачева, Иглика Соткова, Маргарита Панова, Елена Тимова, and Тихомир Тодоров. “Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане”. Редки болести и лекарства сираци 13, no. 3-4 (March 24, 2023): 10-13. Accessed June 17, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/168.