Хайвазова, Янна, Анна Петкова, Зорница Миткова, and Мария Камушева. “Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България”. Редки болести и лекарства сираци 13, no. 3-4 (March 24, 2023): 18-23. Accessed June 17, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/169.