Андонова, Силвия, Ирена Брадинова, and Алексей Савов. “Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти”. Редки болести и лекарства сираци 14, no. 1 (September 13, 2023): 32-38. Accessed February 29, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/178.