Янева Стайкова, Славяна, Мая Атанасоска, Спасимир Шишиньов, Любомир Балабански, Даниела Мирчева, Ирена Брадинова, and Радослава Въжарова. “NESCAV синдром: клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 14, no. 3-4 (February 9, 2024): 3-6. Accessed February 29, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/187.