Желязков, Константин, and Владимир Андонов. “Изключително рядък случай на множествени карциноми”. Редки болести и лекарства сираци 14, no. 3-4 (February 9, 2024): 20-23. Accessed February 29, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/190.