Пенчев, Пламен, Петър-Преслав Петров, Кирил Иванов, Илко Ильов, Явор Енчев, and Богомил Илиев. “Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай”. Редки болести и лекарства сираци 14, no. 3-4 (February 9, 2024): 24-27. Accessed February 29, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/191.