Рачева, Галина. “Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти”. Редки болести и лекарства сираци 15, no. 1 (March 20, 2024): 20-24. Accessed April 22, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/195.