Митева-Катранджиева, Цонка. “Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели”. Редки болести и лекарства сираци 8, no. 3 (September 15, 2017): 3-8. Accessed July 16, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/22.