Митева-Катранджиева, Цонка. “Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести”. Редки болести и лекарства сираци 8, no. 2 (June 15, 2017): 8-12. Accessed June 10, 2023. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/27.