Камушева, Мария, Свилен Донев, Миглена Кирилова-Донева, and Генка Петрова. “Разходи за лечение на синдрома на Schnitzler в България”. Редки болести и лекарства сираци 8, no. 1 (March 15, 2017): 3-6. Accessed June 26, 2022. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/29.