Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики”. Редки болести и лекарства сираци 8, no. 1 (March 15, 2017): 10-26. Accessed June 15, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/31.