Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. “Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване”. Редки болести и лекарства сираци 6, no. 1 (September 15, 2015): 26-32. Accessed June 15, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/33.