Искров, Георги, and Румен Стефанов. “Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи”. Редки болести и лекарства сираци 9, no. 2 (September 5, 2018): 3. Accessed June 12, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/4.