Цветкова, Мария, Людмила Ангелова, Милена Стоянова, Цанка Русева, Мари Хачмериян, Радостина Райнова, and Стоян Бичев. “Варианти на хромозомни аберации, намерени при деца със специфична и неспецифична клиника на синдром на Даун”. Редки болести и лекарства сираци 7, no. 4 (December 15, 2016): 12-15. Accessed December 1, 2021. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/41.