Петрова, Гергана, Надежда Янева, Мария Калчева, Антон Алексиев, Румяна Михова, Светлана Атанасова, Цвети Минчева, Атанаска Георгиева, Светлана Атанасова, Таня Стратева, and Алексей Савов. “Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза”. Редки болести и лекарства сираци 7, no. 3 (September 15, 2016): 11-16. Accessed October 26, 2021. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/44.