Митева-Катранджиева, Цонка, and Румен Стефанов. “Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести”. Редки болести и лекарства сираци 7, no. 1 (March 15, 2016): 18-22. Accessed June 12, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/49.