Валериева, Елица, Виктория Атанасова, Катя Ковачева, Надя Коларова-Янева, Десислава Георгиева, Айля Асанова, and Ивайло Василев. “Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст”. Редки болести и лекарства сираци 9, no. 3 (October 31, 2018): 13-17. Accessed June 17, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/57.