Искров, Георги, Галита Дечева, Евелина Попова, Румен Стефанов, and Мануел Посада де ла Паз. “Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България”. Редки болести и лекарства сираци 9, no. 2 (September 5, 2018): 8-12. Accessed June 15, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/6.