Райчева, Ралица, and Мери Христамян. “Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания”. Редки болести и лекарства сираци 10, no. 1 (March 28, 2019): 12-19. Accessed June 17, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/65.