Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. “Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии”. Редки болести и лекарства сираци 10, no. 4 (January 4, 2020): 22-30. Accessed May 21, 2024. https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/99.