1.
Райчева Р, Стефанов Р. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Mar.31 [cited 2022May21];9(1):13-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/10