1.
Райчева Р, Стефанов Р. Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Jan.5 [cited 2023Oct.4];10(4):14-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/100